Zeytinlik ve Templar Şövalyeleri:

Beşparmak Dağları’nın kuzey cephesinde yeralan Zeytinlik Köyü, Kıbrıs’ın en eski köylerinden olma özelliğine sahiptir. Kuzeyindeki denize parallel makilik, orman alanı ve kayalıklar İngiliz Lordları tarafından işgal edilmiş; Beşparmak’taki yabani zeytin ve harupları aşılayan Karmi Rumları’na tapulanmış; böylelikle köy binlerce yıllık ‘hali’ arazilerini ve otlaklarını kaybetmiştir. Buna ragmen Zeytinlik (Templos), 1960’lı yıllara kadar Girne için sebze üreten ve yağ çıkaran köy olmuştur. Eski adıyla ‘Templos’ olarak bilinmektedir. Bu ismi, Ortaçağ’da o köyde yaşadığı öne sürülen Templar Şövalyeleri’nden dolayı almıştır. Aynı zamanda ‘Templos’ isminin, o döneme ait Templar Şövalyelerinin Kumandanı’nın adının olduğu ileri sürülmektedir. Venedik haritalarında da bu köyü adı; Tepia, Tempi, Telmu, Temp gibi isimlerle anılmıştır. Zeytinlik Köyü’nün, St. Hilarion Kalesi’nin üç çıkış geçitinden birine çıkıyor olması, köyde Şövalyelerin yaşadığını desteklemektedir.

templos banner